Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie MS Katová

Historie Mysliveckého spolku Katová Radslavice

 

                Myslivecké sdružení KATOVÁ Radslavice vzniklo v roce 1992, když se na obecním úřadě sešlo 13 myslivců z obce Radslavice, z nichž 12 se rozhodlo založit nové myslivecké sdružení. Toto sdružení mělo navázat na bývalé sdružení Radslavice-Kozlovice, které zaniklo v roce 1980 v rámci tzv. velké integrace honiteb. Začínalo se na zelené louce zcela bez prostředků, za to s větší odhodlaností. Byla obnovena základna na střelnici Sportovně střeleckého klubu Radslavice a okamžitě zahájeny práce na vytvoření Honebního společenstva v obci a zabezpečení podkladů pro uznání společenstevní honitby. To se podařilo tak, že k 1. 4. 1993 mohla být uznána společenstevní honitba Radslavice o výměře 605 ha. Tuto honitbu si pronajalo MS KATOVÁ Radslavice.

                Členy nově vzniklého sdružení čekala spousta práce. Okamžitě byla zahájena obnova remízků, které byly zlikvidovány v rámci rekultivačních prací. Bylo provedeno doplnění výsadby v Hájku u Přerova, úprava remízku Katová a nová výsadba lesního porostu v trati Nadrýní. V současné době pokračujeme ve výsadbě stromů v areálu střelnice a kolem ní.

                Myslivci vybudovali řadu mysliveckých zařízení, jako jsou zásypy, krmelce, slaniska a napajedla pro zvěř. Dále byla vybudována řada dalších zařízení, které slouží k pozorování a lovu zvěře. Myslivecké sdružení zajišťuje dostatek krmiva, které slouží zvěři v době nouze.

                Členové sdružení věnují značnou pozornost chovu a výcviku loveckých psů. V současné době vlastní členové sdružení 8 psů se zkouškami lovecké upotřebitelnosti pro lov drobné zvěře, 2 psy pro dohledávku zvěře spárkaté a 3 psy pro norování. Sdružení má pravidelně zajištěno daleko víc psů než mu ukládá zákon o myslivosti. Členové sdružení také dosahují kvalitních výsledků v oblasti loveckého sportovního střelectví. Myslivecké sdružení úzce spolupracuje s obecním úřadem zejména v oblasti ochrany přírody a zlepšování stavu životního prostředí. Samostatnou kapitolou je přínos sdružení na kulturně-společenské činnosti obce Radslavice. Členové sdružení se aktivně účastní většiny společenských událostí v obci a některé z nich pořádají nebo se zapojují do jejich příprav. Myslivecké sdružení se také snaží podílet na práci s dětmi. Formou soutěží a navázání spolupráce s místní základní školou pomáhá budovat vztah dětí k přírodě a životnímu prostředí.

                Po obnovení sdružení a honitby v roce 1993 byl hlavní zvěří zajíc polní a bažant obecný, okrajově koroptev polní, kachna divoká a zvěř srnčí. V roce 1994 byl v honitbě uloven v historii první kus zvěře černé. Po povodni v roce 1997, která zasáhla část naší honitby, došlo k poklesu početních stavů zajíce polního a bažanta obecného. Díky pravidelné a poctivé péči o zvěř se daří udržet stavy zvěře v počtech, které neškodí prostředí ani lidem, kteří na honebních pozemcích hospodaří. Je udržován dostatek jedinců, kteří zajišťují zdravou a odolnou populaci volně žijící zvěře. Ve prospěch naší práce hovoří správný odlov zvěře každoročně hodnocený komisí ustanovenou Magistrátem města Přerova s výrazným zastoupením trofejí s medailovým ohodnocením. I přes dosažené úspěchy neusíná myslivecké sdružení na vavřínech a věnuje velké úsilí zlepšování podmínek pro chov zvěře (vytváří políčka pro zvěř, pravidelně přikrmuje a instaluje odchytové nory pro kontrolu predátorů)

                V současné době má sdružení 15 členů z toho je 1 žena. Věkový průměr činí 60 let.